A Vegyipari Technikum 1950 szeptemberében alakult Hatvanban, két idõsebb elõd fokozatos megszüntetésével egy idõben. Kazincbarcikára 1956 szeptemberében költözött és ideiglenesen a BVK volt rendészeti laktanyájában folyt a tanítás. Az iskola mûködésének elsõ szakasza itt Kazincbarcikán az 1956/57-es iskolai évtõl az 1960/61-es iskolai év befejezéséig tartott. Ebben az idõszakban szinte összeforrt az akkori BVK-val (ma: BC Rt.), maximálisan kihasználva annak közelségét és segítõkészségét.
 
A második szakasz az 1961/62-es tanévtõl kezdõdik, amikor az iskola a városba, a Lenin út 1. szám (mai Egressy út 1.) alá költözött, az új technikumi épületbe.
 
A harmadik szakasz az 1969/70-es tanévvel kezdõdött, amikor az iskola egy újabb épületbe költözött a Tardonai út 2. szám (a jelenlegi Kodály) alá. Nemcsak az épület változott, hanem a képzési profil is. Az új épületben az 1969/70-es tanévben már nem technikumi, hanem szakközépiskolai osztályok indultak. Ebben az évben kezdõdött az általános vegyész mellett a vegyipari gépész-képzés is. A képzés változatlan szerkezetben - két osztály vegyész, két osztály vegyipari gépész - folyt az 1984/85-ös tanévig.
 
Az 1987/88-as tanévben meghirdettük a villamos szakot: információ és számítástechnikai, valamint ipari elektronikai ágazattal, összesen három induló osztállyal.
 
Az 1992-es évben két induló osztállyal kezdõdött a közgazdászképzés a számítástechnikai programozó, képesített könyvelõ ágazaton. Az itt végzõ tanulóknak lehetõségük volt a számviteli ügyintézõ - az Országos Képzési Jegyzékben szereplõ - szakma megszerzésére.
 
2005-tõl nyelvi elõkészítõs osztályok színesítik a képzési palettánkat.
 
2011. augusztus 1-jétõl az új, életbe lépett alapító okirat szerint az intézmény hivatalos neve Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképzõ Iskola és Kollégium Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája.
 
2013. szeptember 1-jétõl új fenntartó a Tiszáninneni Református Egyházkerület, az iskolánk új neve: Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon.
 
Az új szakképzési törvény alapján újra indítjuk a vegyipari képzést a 9. évfolyamtól a 2013/2014-es tanévtõl.
 
Az új tanév új kihívásokkal és egy új élet lehetõségével gazdagította az Irinyi diáktársadalmát, nevelõtestületét, s a nevelõ-oktató munkát segítõket.

 

Nobiscum Deus!