"Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog."

(Szent-Györgyi Albert)

Célunk a korszerű, naprakész, a társadalmi-gazdasági igényeknek megfelelő, európai normákhoz illeszthető ismeretek nyújtása  a munka világában elhelyezkedni akarók számára. Az egyetemes, nemzeti, keresztyén erkölcsi és szellemi értékek megerősítése.

Diákjaink találják meg a számukra megfelelő kihívást a tudomány, a kultúra, a sport és a hit világában. Legyenek aktív, felelősségtudó tagjai a közösségnek. Diákjaink otthonra találjanak, és boldoguljanak a mindig változó világban.